Mijn poppen - Margreet Ziengs Schilderijen en Poppen

Margreet Ziengs
Ga naar de inhoud

Mijn poppen

Mijn hobby's
In onderstaand fotoalbum ziet u een selectie van door mij gemaakte poppen.

Door op het blokje in de navigatiebalk te clicken wordt de foto vergroot weergegeven en kunt u via het vergrootglas de foto nogmaals vergroten zodat de onderdelen beter bekeken kunnen worden.
Vredeveldseweg 11
9404 CA Assen
telefoon: 0592-313351/06-50574107
Margreet Ziengs
© Margreet Ziengs (2018)
Terug naar de inhoud