Start - Margreet Ziengs Schilderijen en Poppen

Margreet Ziengs
Ga naar de inhoud
Welkom

op mijn website, waarin ik het een en ander vertel over mijzelf, mijn familie en vooral mijn hobby’s. Op de foto krijgt u al een idee van wat één van die hobby’s is.


Ik wens u veel plezier.
Margreet Ziengs
Vredeveldseweg 11
9404 CA Assen
telefoon: 0592-313351/06-50574107
Margreet Ziengs
© Margreet Ziengs (2020)
Terug naar de inhoud